Force Master 600 / 601/ 600DH / 601 DH

NT$14,500

清除
貨號: 規格 分類:

商品介紹

機 型 自重 齒輪 最大煞 實用捲 最大卷 1Kg負荷 培林 線 容 量
編 號 (g) 車力Kg 上力Kg 上速度 卷上速度 PE線(M)
23 FM-600 490 6.5 10 6 195m/分 148m/分 10 #2-300, #3-300
24 FM-601 490 6.5 10 6 195m/分 148m/分 10 #2-300, #3-200
24 FM-600DH 495 6.5 10 6 195m/分 148m/分 10 #2-300, #3-200
24 FM-601DH 495 6.5 10 6 195m/分 148m/分 10 #2-300, #3-200

商品規格

規格

FM-600, FM-600DH, FM-601, FM-601DH也許你還缺點配件